Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Datum: 20 april 2018

gymles_zorgenzSinds 2015 hebben gemeenten en aanbieders de verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal en dichtbij het gezin te organiseren. Er gaat veel goed, maar onderzoek toont aan dat het veel beter kan. Om te komen tot de gewenste passende zorg is deze week het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ gestart. 

Met het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ komen minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Uitgangspunt is dat in de jeugdhulp het belang van het kind nog meer centraal komt te staan. Met tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Tegelijk vindt aanpak van de wachtlijsten plaats. Zo moet in 2018 elke regio sluitende afspraken hebben over de aanpak van wachtlijsten en wachttijden

Hoofddoel
Het hoofddoel van het programma is als volgt omschreven. ‘De jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Daarom gaan we kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de levensloop van het kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar) én gaan we investeren in het vakmanschap van jeugdprofessionals.’

Zes actielijnen
Er zijn zes actielijnen opgesteld, met per actielijn een beschrijving wat nodig is om dat doel te bereiken. De aanpak moet uiteraard plaatsvinden met inzet van alle betrokken partijen.
1. betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;
2. meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
3. alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen;
4.kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;
5. jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;
6. investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Overheid zet in op randvoorwaarden
Voor deze aanpak is in de periode 2018 tot en met 2020 is een transformatiebudget beschikbaar. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen worden ‘Regionale deals Jeugd’ gesloten. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) gaat gemeenten adviseren, deelt goede voorbeelden en zal de transformatieplannen monitoren.  De lokale en regionale aanpak wordt ondersteund met aanpassingen van het wettelijk kader. Een wetsvoorstel over de vermindering van de uitvoeringslasten en de regionale samenwerking is al ingediend. Uit het programma vloeien ook verschillende wetswijzigingen voort, zoals het verlengen van de pleegzorg naar 21 jaar en de harmonisatie van de rechtspositie van jeugdigen in gesloten instellingen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *