VWS-website over nieuwe donorwet

VWS-website over nieuwe donorwet

Datum: 15 februari 2018

Pia Dijkstra, opsteller initiatiefwet

Dat is snel. De dag nadat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over actieve donorregistratie, heeft het ministerie van Volksgezondheid een website gelanceerd over de nieuwe donorwet. In de nieuwe wet zijn mensen in principe donor, tenzij ze hiertegen expliciet bezwaar maken. Het ministerie verwacht dat dit systeem per 1 juli 2020 van kracht zal gaan. Zolang de nieuwe wet nog  niet is ingevoerd, is het huidige toestemmingssysteem van toepassing.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg gaat op een aantal manieren de inwerkingtreding van de wet voorbereiden, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Waaronder een uitgebreide voorlichtingscampagne, waar  de nieuwe website een eerste stap is. Op de site wordt uitgelegd wat de nieuwe wet inhoudt en hoe het werkt.  Op korte termijn komt er ook een advertentie in alle landelijke kranten en op sociale media. Juist omdat mensen in het nieuwe systeem in principe donor zijn, worden er hoge eisen gesteld aan de voorlichting, zo laat Bruins weten, met speciale aandacht voor laaggeletterden en allochtonen. Voor de voorlichting en het aanschrijven van elke volwassen burger is zo’n 50  miljoen uitgetrokken en 5 tot 10 miljoen voor de ict-aanpassingen. Daarnaast bedragen de structurele kosten 7 – 8 miljoen per jaar.

Keuze vastleggen
De stemming in de Eerste Kamer op 13 februari jl. was tot het laatste moment spannend. De wet is aangenomen met 38 tegen 36 stemmen.
Na invoering van de nieuwe donorwet wordt iedere Nederlandse ingezetene van 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, aangeschreven. Met het verzoek een keuze over orgaandonatie vast te leggen in het Donorregister. De keuzes blijven hetzelfde als in het huidige systeem, namelijk:
1. Ja, ik geef toestemming
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist

Geen reactie = geen bezwaar
Als binnen 6 weken niet wordt gereageerd, volgt een herinneringsbrief. Als de betrokkene ook daarop niet binnen 6 weken reageert, dan wordt hij/zij in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie. Daarover krijgt hij/zij bericht. Een registratie kan altijd worden gewijzigd. Vervolgens krijgen jongeren (net als nu het geval is) die in het voorgaande jaar 18 jaar zijn geworden, een schrijven met het verzoek zich te registreren.
Nabestaanden behouden overigens de mogelijkheid om donatie tegen te houden.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *