Kamer wil niet meer buiten spel staan bij grote zorguitgaven

Kamer wil niet meer buiten spel staan bij grote zorguitgaven

Datum: 14 februari 2018

De Tweede Kamer moet in de toekomst weer het laatste woord krijgen over grote uitgaven, zoals de 2,1 miljard euro die naar de verpleeghuizen moet. Het kabinet wil nog voor de zomer een wetswijziging hierover aan de Tweede Kamer voorleggen. Hoe de wetswijziging er precies uit komt te zien, kan het ministerie nog niet zeggen.

“Als het om zulke grote bedragen gaat die het gevolg zijn van het (opnieuw) vaststellen van kwaliteitskaders, dan is het best wel vreemd dat de omvang van het budget niet meer politiek ‘bediscussieerbaar’ is”, schrijft minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge over de 2,1 miljard euro.

Onvoorzien of slim gespeeld?
Hij reageerde op een artikel uit de Volkskrant over de gang van zaken rondom de verpleeghuizen. Dit beschrijft helder het proces rondom de extra gelden voor de verpleeghuiszorg. De kosten voor naleving van de kwaliteitsnormen die het Zorginstituut had opgesteld voor de verpleeghuiszorg, kwamen uit op maar liefst 2,1 miljard euro en het bleek dat de Tweede Kamer juridisch vast zat aan deze uitgaven. Had staatssecretaris Van Rijn het politiek zeer slim gespeeld of had hij dit vooraf niet zo ingeschat? Die vraag wordt in het artikel niet beantwoord.

Contextgebonden normen
Omdat niet ieder persoon in een verpleeghuis dezelfde of evenveel zorg nodig heeft, worden de normen die het Zorginstituut heeft opgesteld nog ‘contextgebonden’ gemaakt, zoals het zo fraai wordt genoemd. Dat moet eind 2018 klaar zijn. Of dat betekent dat er minder geld naar de verpleeghuizen hoeft te gaan, laat De Jonge in het midden. “Deze contextgebonden normen kunnen in theorie hoger of lager uitvallen dan de bestaande tijdelijke normen”, schrijft hij op Facebook. “Maar er is geen aanleiding om nu te veronderstellen dat het gereserveerde bedrag van 2,1 miljard omlaag kan.”

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *