Flitspresentatoren gevraagd voor congres Patiëntenrecht

Flitspresentatoren gevraagd voor congres Patiëntenrecht

Datum: 1 februari 2018

Patiëntenrecht is volop in ontwikkeling. Nieuwe wetten vervangen bestaande wetten, wetsontwerpen worden gelanceerd, er is nieuwe EU-regelgeving en rechters doen regelmatig uitspraken waarmee rekening moet worden gehouden. Alle zorgverleners hebben hier direct mee te maken. Patiëntenrecht staat centraal op het congres van 13 april a.s. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor flitspresentatoren die bondig iets willen vertellen over een nieuwe ontwikkeling binnen het patiëntenrecht. 

Op het congres komt een groot aantal zaken aan de orde, zoals:
– de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van patiëntenrecht;
– de Algemene Verordeing Gegevensbescherming;
– de Wkkgz, met onder meer de klachtrecht, interne en externe melding van incidenten;
– de gevolgen van de aankomende wet over medezeggenschap van cliënten / patiënten;
– de eisen in het kader van de privacywetgeving;
– juridische aspecten shared decision making;
– en nog veel meer.

Praktijk is leidend
Het congres bestaat uit korte voordrachten, parallelsessies en flitspresentaties over de vele aspecten van en nieuwe ontwikkelingen in patiëntenrecht. De dagelijkse praktijk is hierbij leidend. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan. Wilt u een flitspresentatie verzorgen? Stuur dan voor 26 februari 2018 een mail met een korte beschrijving van het onderwerp en doel van de presentatie naar Marcel Stam: marcelstam@guusschrijvers.nl. U ontvangt begin maart bericht of uw presentatie is geselecteerd. Daarna worden de flitspresentaties vermeld in het programma.

Doelgroep en programma
Het congres is bedoeld voor iedereen die op enige manier te maken krijgt met gezondheidsrechtelijke vragen. Dat zijn in ieder geval zorgprofessionals.  Maar ook voor zorgmanagers, klachtfunctionarissen, leden van cliëntenraden en bestuurders/medewerkers van patiëntenverenigingen.
Het congres vindt plaats op 13 april 2018 in Utrecht en wordt georganiseerd door de Guus Schrijvers Academie. Kijk hier voor meer informatie en het programma.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *