Voorlopig geen nieuwe geboortecentra in Amsterdam

Voorlopig geen nieuwe geboortecentra in Amsterdam

Datum: 18 december 2017

Op initiatief van een groep Amsterdamse verloskundigen zouden er volgend jaar in de hoofdstad twee nieuwe bevalcentra komen. De Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland (EVAA), VUmc en AMC hadden een contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis getekend. Na vier jaar onderhandelen en een investering van ruim een miljoen euro hebben beide universitaire medische centra de bevalcentra afgeblazen. VrouwenKlinieken EVAA spant een kort geding aan.

ZorgenZ berichtte een paar maanden geleden over dit initiatief.
EVAA wil naar eigen zeggen een oplossing bieden voor de vele weigeringen van bevallende vrouwen in Amsterdam en Amstelland. De afgelopen vier jaar zijn met de VUmc, AMC en de verzekeraar afspraken gemaakt voor het realiseren van twee toonaangevende geboortecentra. Medewerkers uit beide umc’s, verloskundigen en vrijwilligers hebben hier veel werk in gestoken.

Kort geding
EVAA doet in een open brief een oproep aan de bestuurders van het VUmc en AMC: ‘Op het laatste moment echter blijkt er plotseling geen plaats meer te zijn voor de VrouwenKlinieken EVAA en geeft u prioriteit aan andere zaken. We willen graag aan de vooravond van de kerst, en een kort geding bij de rechter, nog een keer bij u aan de poort kloppen. Wij hopen dat u het niet over uw hart zal kunnen laten gaan dat wij met onze zwangere vrouwen buiten in een tent in de kou staan. Wij hopen ook dat u het niet zal laten komen tot een kort geding.’
Volgens directeur Joke Klinkert van EVAA schenden het VUmc en AMC eerder gemaakte afspraken. In Het Parool zei ze hierover onlangs: “We zijn hierover al vier jaar aan het onderhandelen en de belofte was 1400 vierkante meter op het terrein van de ziekenhuizen. Ondanks afspraken komen ze ineens met 300 vierkante meter. Dat is veel te weinig om de bedrijfsvoering op rond te krijgen.”

Eerstelijns geboortecentrum in 2022
De besturen van beide umc’s hebben inmiddels in een reactie aan EVAA uitgelegd dat ze al een aantal jaren met elkaar overleggen over het inrichten van een eerstelijns-geboortecentrum binnen hun muren, waar ze een aantal innovatieve zorgpaden zullen introduceren en onderzoeken, maar dat de ziekenhuizen meerdere verantwoordelijkheden hebben.  Dit traject heeft meer tijd gekost dan gewenst en beoogd. De umc’s geven voorrang aan de renovatie van twee beddentorens. Ze bieden in hun schrijven een groeimodel aan: ‘Dit geeft ons de mogelijkheid nu al te starten met de innovatieve zorgpaden binnen de ruimtelijke mogelijkheden die wij nu hebben en samen gecontroleerd toe te werken naar een geboortecentrum in volle omvang. Dit kan operationeel zijn tegelijk met de definitieve inhuizing van de tweede- en derdelijns-geboortezorg in het vrouw-kind-centrum, in 2022’.

EVAA: extra verloskundigen opleiden
EVAA wil samen met de gynaecologen en verloskundigen die bij de umc’s werken de kwaliteit van de zorg verbeteren. Er moeten verloskundigen extra worden opgeleid, zodat zwangere vrouwen niet meer zo vaak doorverwezen worden naar andere zorgverleners tijdens de bevalling en dat de verloskundige gewoon bij haar kan blijven.

Van alles het beste voor barende vrouw
De vorming van een Vrouwenkliniek zou een breuk betekenen met de strikte scheiding tussen de thuisbevalling en de ziekenhuisbevalling. De verloskundigen richten zich in de Vrouwenkliniek op de begeleiding van vrouwen, maar wel met de moderne faciliteiten van onder meer pijnstilling en instrumenten om de hartslag van de baby en de weeën van de vrouw te registreren.
Het voordeel is dat het ziekenhuispersoneel het gemakkelijker kan overnemen op het moment dat zwaarder medisch ingrijpen nodig is. Zo krijgt de barende vrouw van alles het beste, zonder een duur ziekenhuisbed bezet te houden.”

Doorsturen naar ander ziekenhuis leidt tot gevaarlijke situaties
In het KRO-NCRV-programma De Monitor luidden verloskundigen onlangs de noodklok over de toegenomen druk op verloskunde-afdelingen van ziekenhuizen. De problemen zijn het grootst in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat barende vrouwen niet terechtkunnen in het ene ziekenhuis en worden doorgestuurd naar een ander ziekenhuis.
Een kwart van de verloskundigen zegt dat dat tot gevaarlijke situaties leidt, zo blijkt uit een enquête onder 1200 verloskundigen door het KRO-NCRV-programma De Monitor.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *