Wees voorbereid op de AVG

Wees voorbereid op de AVG

Datum: 30 november 2017

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat lijkt ver weg, maar het is van belang dat elke organisatie en zorgverlener deze wet zeer serieus neemt en aantoonbaar alles doet wat de wet vraagt. En dat is nogal wat! De Autoriteit Persoonsgegevens kan u op weg helpen.

De AVG brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, ook in de gezondheidszorg. Deze wet heeft grote impact voor zowel grote zorgorganisaties als kleine al of niet vrijgevestigde zorgverleners. Ze dwingt af om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van patiënten. Onder de AVG gelden er nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt.

In veel gevallen zult u ook verplicht zijn om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.  Kortom: het gaat om ingrijpende veranderingen in de organisatie. De meeste beroepsverenigingen houden zich hier al mee bezig. Informeer welke stappen uw beroeps- of branchevereniging neemt en wat u zelf moet doen om per 25 mei gereed te zijn. Want de boetes bij het niet naleven zijn fors.

Bestaande regels blijven gelden
De AVG is een vervanging – en uitbreiding !- van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Let op: de AVG bevestigt en versterkt op onderdelen de reeds bestaande regels over privacy. De volgende wetten blijven dus gewoon gelden:
– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
– Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
– Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
– Zorgverzekeringswet (Zvw);
– Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
– Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
De AVG-regels zullen ook naast (en dus niet in plaats van) de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.
(en wie heeft het nog over vermindering van regelgeving?)

Mogelijkheid tot stellen van vragen
De Autoriteit Persoonsgevens (AP) biedt in een dossier informatie die specifiek gericht is op (kleine) zorgaanbieders. Onderaan de pagina ziet u daar een lijst met veelgestelde vragen. AP breidt de informatie continu uit. Onder andere naar aanleiding van vragen vanuit het veld. Dus heeft u een vraag over de AVG in de zorg? Neem dan vooral contact met op met de AP.

(foto Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *