10 tips voor zorgverleners om mobiliteit bij ouderen te verbeteren

10 tips voor zorgverleners om mobiliteit bij ouderen te verbeteren

Datum: 8 januari 2019

rollator_ouderenzorg_zorgenzBLOG CHRISTEL DE GOUW, ROLLATORSHOP HEALTHCARE COMPANY

Er bestaat geen twijfel over het feit dat meer mobiliteit bij ouderen voordelen heeft. Mobiliteit bevordert de lichamelijke en geestelijk gezondheid van iedereen, ook van ouderen. Wat kunnen zorgverleners doen om de mobiliteit van ouderen te verbeteren? Hieronder geven we 10 tips aan zorgverleners.

1. Bewegen
Als ouderen meer bewegen, zal de mobiliteit daardoor ook automatisch verbeteren. Het is meestal een drempel die men eerst over moet, omdat ouderen vaak angstig zijn geworden over hun mogelijkheden om zelf voldoende te kunnen bewegen zonder risico. Men is bang om te vallen of om onderweg tegen problemen aan te lopen. Het is daardoor van het grootste belang om die angst voor het bewegen weg te nemen en juist stimulansen te zoeken voor deze groep. Maak bewegen leuk door activiteiten te plannen.

2. Onderzoek alternatieven voor vervoer
Ouderen willen regelmatig niet toegeven dat zaken als autorijden steeds moeilijker voor hen wordt. Maar dat betekent wel dat ze veel minder mobiel worden door deze zelfopgelegde beperking. Ze durven het niet meer aan, spreken er niet of weinig over en gaan bepaalde dingen vermijden. Het is dan aan de zorgverlener om alternatieven te vinden. Zeker voor ouderen die nog goed ter been zijn, kan het openbaar vervoer een uitstekend alternatief zijn. Hierbij moet men dan wel ondersteuning bieden om de ouderen die stap te laten maken.

3. Technologische ondersteuning
Ouderen kennen vaak de mogelijkheden nog niet van bijvoorbeeld een modern navigatiesysteem. Hiermee kan iemand die het autorijden heeft beperkt vanwege het feit dat hij of zij de weg niet meer kan vinden, op een eenvoudige manier worden geholpen. Ook in dit geval is het wel van belang dat de zorgverleners er alles aan doen om de drempels weg te nemen. Ouderen hebben immers ook vaak moeite om aan technologie te wennen. Kies voor apparaten die simpel in het gebruik zijn en duidelijke aanwijzingen geven die regelmatig worden herhaald.

4. Zelfredzaamheid stimuleren
Uit onderzoek blijkt dat ouderen steeds minder gaan bewegen als ze worden opgenomen, in vergelijking met de eerdere thuissituatie. Hierdoor wordt de mobiliteit uiteraard ook sterk beperkt. Om ouderen weer actief te krijgen, is het vaak verstandig om de zelfredzaamheid op zoveel mogelijk punten te stimuleren. Als ouderen meer zaken weer zelf kunnen en willen doen, zullen ze er ook voor kiezen weer mobieler te worden. Uiteraard moet dit met de nodige begeleiding gerealiseerd worden.

5. Zekerheid vergroten
Veel ouderen voelen zich onzeker worden in het steeds drukkere verkeer en gaan om die reden ook minder vaak de deur uit. Soms is het al voldoende om die zekerheid te herstellen door gebruik te maken van technologische hulpmiddelen, zoals de smartphone of tablet. Het gegeven dat ouderen weten dat ze op die manier in contact kunnen komen met een zorgverlener kan een enorm verschil maken op het gebied van mobiliteit. Het is van belang dat een senior die zekerheid weer krijgt, zodat hij of zij zelfbewust de straat op gaat.

6. Screening
Mobiel blijven op latere leeftijd is erg belangrijk, maar kan ook grote risico’s met zich meebrengen. Zeker wanneer men deelneemt aan het verkeer en te maken krijgt met andere weggebruikers. Het is voor de zorgverleners dan ook van het grootste belang om goed in kaart te brengen wat ouderen nog wel en niet kunnen. Het beoordelen van de rijvaardigheid van ouderen kan in eerste instantie door de zorgverlener zelf gebeuren. Als echter er twijfels ontstaan, is het vaak verstandig om contact te zoeken met de huisarts. Deze kan dan eventueel besluiten een rijvaardigheidstest voor ouderen te laten uitvoeren. Aan de hand van de uitkomst van deze test wordt besloten of de oudere het rijbewijs wel of niet mag behouden.

7. Training
Als ouderen aangeven moeite te hebben met zaken die verband houden met hun mobiliteit kan ook worden overwogen tot training over te gaan. Er zijn specifiek rijlessen voor ouderen die auto willen blijven rijden, maar zich soms te onzeker voelen. Maar ook als het aankomt op andere vervoermiddelen, zoals de elektrische fiets, kan training een optie zijn om de mobiliteit te vergroten. Ook een cursus ‘omgaan met het huidige openbare vervoer’ kan veel verbeteren voor ouderen die hiervan al lange tijd geen gebruik hebben gemaakt.

8. Rollator
Een van de meest eenvoudige, maar ook meest doeltreffende methoden om ouderen weer mobiel te krijgen, is een rollator. Een rollator zorgt voor een veel betere balans en verhoogt de zekerheid van ouderen om ook weer langere wandelingen te durven maken. Ook bij de rollator is er een drempel die zorgverleners wellicht nog onderschatten. Een oudere zal het permanente gebruik van een rollator soms beschouwen als een nieuwe bevestiging dat men buiten de samenleving komt te staan. Dat beeld moet de zorgverlener voorkomen

9. De scootmobiel
Het aantal scootmobiels is in de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat zegt eigenlijk voldoende over de voordelen van deze manier om ouderen meer mobiliteit te geven. Voor ouderen die vroeger autoreden, is een dergelijke stap misschien niet erg groot, voor andere ouderen wel. Het is voor zorgverleners dan ook een taak om te zorgen dat ouderen worden ondersteund in de aanschaf van de juiste scootmobiel en goed leren omgaan met dit vervoermiddel.

10. Elektrische rolstoel
De ontwikkeling van de elektrische rolstoel is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door toepassing van betere accu’s hebben deze stoelen een groter bereik en kunnen ze ook geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Ook de bediening is in vele gevallen aan te passen op de beperkingen van de gebruiker. Voor zorgverleners zeker een opdracht om te bekijken welke ouderen hierbij baat zouden kunnen hebben bij hun mobiliteit.

Belang zorgverleners bij mobiliteit ouderen
Het advies van een zorgverlener kan leidend zijn in de keuze van ouderen. Daarom moet het belang van een zorgverlener niet onderschat worden. Ook de zorgverlener zelf mag zich ervan bewust zijn dat de mobiliteit van ouderen deels van hem afhangt. Bewustzijn vormt namelijk de basis voor een stevige positie ten opzichte van de cliënt.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *